آرشیو برچسب ها: گروه پژوهشی صنعتی تسکو

تعریف بازاریابی اجتماعی تعاریف متعددی در خصوص بازاریابی اجتماعی وجود دارد؛ دن در سال ۲۰۱۰، بیان می کند که بازاریابی اجتماعی عبارت است از تطابق فعالیت ها، موسسات و فرایندهای بازاریابی تجاری به عنوان ابزار تغییر رفتارهای القایی در بازار هدف به صورت موقت یا دایم برای دستیابی به اهداف اجتماعی . این تعریف بیشتر […]

بازاریابی ویروسی   تاریخچه بازاریابی ویروسی   انواع بازاریابی ویروسی بازاریابی ویروسی ارزشی (Value Viral Marketing) در این نوع بازاریابی افراد تجربیات و برداشت خود را به هنگام خرید با دیگر افـراد بـه اشـتراک می گذارند.بـه عنـوان مثـال فـردی محصـولی را امتحـان مـی کنـد و احسـاس و تجربـه خـوب از آن محصول را به فرد […]

توجه: برای نوشتن یک طرح کسب و کار /طرح تجاری قالب استاندارد و عمومی ذیل پیشنهاد می‌شود. این قالب بر اساس عناوین مشترک طرح‌های کسب و کار/طرح تجاری و مقالات معتبر علمی تهیه شده است و محققین و سرمایه گذاران در استفاده از سرفصل‌های ذیل مختار می‌باشند.  ۱- صفحه عنوان هر کتاب خوبی نیازمند یک […]

سیستم مدیریت محیط زیست ایزو ۱۴۰۰۱ دستیابی به تعادل مابین محیط زیست، جامعه و اقتصاد به منظور برآورده کردن نیازهای جاری بدون به خطـر انداختن توانایی نسل های آینده در برآورده کردن نیازهایشان، ضروری در نظرگرفته می شود. توسـعه پایـدار به عنوان یک هدف از طریق ایجاد تعادل در این سه رکن۲ پایداری به دست […]

مراحل طراحی کارخانه   طراحی و ساخت کارخانه   اصول طراحی کارخانه   اصول طراحی کارخانه pdf   مشاوره طراحی کارخانه   کتاب اصول طراحی کارخانه   اهداف طراحی کارخانه   استاندارد های طراحی کارخانه   مشاوره احداث کارخانه   مشاوره کارخانه   مشاوره راه اندازی کارخانه   ارائه خدمات مشاوره، طراحی و احداث کارخانه توسط گروه پژوهشی صنعتی تسکو در تبریز

استاندارد سازی هدف از استاندارد سازی کاربرد استاندارد سازی استانداردسازی کالا   استاندارد سازی داوطلبانه کالا   استاندارد سازی محصولات   استاندارد سازی خدمات   معایب استاندارد سازی   فرآیند سازی   استاندارد سازی فرآیند     مدل سازی فرآیند     مدل سازی فرآیند با bpmn   انواع مدل فرآیندی   مشاوره استاندارد سازی […]

طرح توجیهی  ارزیابی طرح های اقتصادی ارزیابی طرح های اقتصادی را می توان شاخه ای از اقتصاد کاربردی دانست که هدف آن، تشریح روش – های مختلفی است که برای ارزیابی و مقایسه ی اقتصادی امکانات و فرصتهای سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد و شامل روشها و تکنیکهای ریاضی برای ساده کردن مقایسهی […]

این استاندارد رهنمودهایی برای سازمان ها در محیط های پیچیده، پرمطالبه و مدام در تغییـر، بـهمنظـور کمک به دستیابیِ موفقیت پایدار از طریق رویکرد مدیریت کیفیت، ارایه می کند. موفقیت پایدار یک سازمان از طریق توانایی آن در برآورده کردن نیازها و انتظارات مشتریان خـود و سـایر طرف های ذینفع، در بلندمدت و به صورتی […]

سیستم رضایت مشتری-راهنمایی‌هایی برای آیین کار برای سازمانها بر مبنای استاندارد ISO 10001:2018 حفظ سطح بالایی از رضایت مشتری برای بسیاری از سازمان ها چالش بزرگی اسـت. یـک راه بـرای روبـه رو شدن با این چالش استقرار و بهره برداری از آیین کار رضایت مشتری بر مبنای ISO 10001:2018 است. آیین کار رضایت مشتری متشکل […]

مبانی و واژگان سیستم‌های مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9000:2015 این استاندارد مفاهیم، اصول و واژگان اساسی سیستمهای مدیریت کیفیت و مبنایی را برای سایر استانداردهای مربوط به سیستم های مدیریت کیفیت ارائه می دهد. مقصود از این استاندارد کمک به کاربر برای درک مفاهیم، اصول و واژگان اساسی مدیریت کیفیت برای اینکه بتواند […]

  • 1
  • 2