• بازاریابی ویروسی

بازاریابی ویروسی

 

تاریخچه بازاریابی ویروسی

 

انواع بازاریابی ویروسی

بازاریابی ویروسی ارزشی (Value Viral Marketing)

در این نوع بازاریابی افراد تجربیات و برداشت خود را به هنگام خرید با دیگر افـراد بـه اشـتراک می گذارند.بـه عنـوان مثـال فـردی محصـولی را امتحـان مـی کنـد و احسـاس و تجربـه خـوب از آن محصول را به فرد دیگری انتقال می دهد و او نیز این محصول را امتحان می کند و این فرایند با سرعت زیادی تکرار می شود.در حال حاضر سایت های معروف دنیا مانند AOL، YAHOO و آمازون از این نوع بازاریابی استفاده می کنند.

 

بازاریابی حیله ای (Gimmick Viral Marketing )

افراد به دلایـل زیـادی، از طریـق تشـویق دیگـران سـعی در فـروش محصـول مـی کننـد. فـرد الـف سعی می کند تا فرد ب را متقاعد کند که محصول را امتحان کند، زیرا ممکن اسـت در صـورت استفاده فرد ب از آن محصول، فرد الف پاداشی دریافت کند. در این حالت استفاده کننده بایسـتی احساس کند که پـاداش ارزشـمند اسـت و اینکـه محصـولات بـه انـدازه کـافی خـوب باشـند کـه بـرای نارضایتی احتمالی دیگران بتوان ریسک کرد. به عبارت ساده ، زمانی که محصولات به اندازه کافی با کیفیت نیستند ، افزودن پاداش ممکن است منجر به واکنش شـدید اسـتفاده کننـده در برابـر فروش شود.

 

 

 

 

مثال برای بازاریابی ویروسی

 

نمونه بازاریابی ویروسی

 

 

اصول بازاریابی ویروسی

 

تکنیک بازاریابی ویروسی

 

 

درباره ی tassco

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *