اگر می خواهیم پیام تبلیغاتی با اثر بخشی بالا طراحی کنیم، باید ساخت پیام در قالب اسـتراتژی تبلبغات باشد. به عبارت دیگر، تبلیغات باید به دقت به سمت مشتری هدف بوده و راه کار مشخصـی را دنبال کند و پیام طوری با مهارت بسازد که راجع به مهمترین مطالب مورد توجه مشتری باشد و از رسانه پخش کند که با تاثیرگذاری فراوان، به مخاطب خاص خود برسد. میـزان موفقیـت یـک تبلیـغ بانکی اثربخش به این وابسته است که تا چه حد توانسته بانـک را در دسـتیابی بـه اهـدافش نزدیـک سازد، و تا چه حد میزان استفاده از خدمات بانک ما توسط مشتریان افزایش یافته و منابع را زیاد کرده است و یا تا چه حد در اذهان می ماند، و تا چه حد نگرش را تغییر می دهد و سرانجام اینکه تا چـه حد از نام تجاری بانک ما در اذهان ایجاد آگاهی کرده است

زمان کنونی این تبلیغات جایگاه ویژه خود را داراست و بسیاری از رفتارهـای مشـتریان انعکاسـی از تبلیغات به عمل آمده است. واژه تبلیغات از نظر لغت به معنای پخش کردن و شناساندن است. بطـور کلی امروزه واژه تبلیغات، بیشتر به معنی تاثیرگذاری بر عقاید است که در آن هدف نسبت به محتوا از اهمیت بیشتری برخوردار است. تبلیغ، فعالیتی آگاهانه و هدفمند اسـت کـه بـا هـدف تاثیرگـذاری و متقاعد کردن افراد در جهت اهداف مبلغ، صورت می گیرد. در حقیقت عـواملی وجـود دارد کـه مـی تواند تبلیغات را اثر گذارتر کند و یا اینکه قابلیت پذیرش ان را بر مشتری افزایش دهد و موجب شود تا مشتری رفتاری را به کار بندد که مبلغ در پی آن است.

برای مثال: بانک ها پیام های تبلیغاتی نقش مهمی در جذب و حفظ مشتری ایفا می کنند. در تهیه پیام تبلیغاتی ما باید پیام خود را به مخاطب پرتاب کنیم پس لازم است درست هدف گیری کنـیم و بـرای هدف گیری درست لازم است اطلاعات کامل داشته باشیم تا بتوانیم به خوبی حرکت کنـیم. اتفاقـاتی که در حال حاضر در بازار کشور ما افتاده کار شرکت های تبلیغاتی را سخت تر کرده است تبلیغـات کشور ما بیننده را برای خرید محصول متقاعد نمی کند، بیننده با انواع تبلیغات مختلف در مورد یـک محصول خاص مواجه است در حالی که نمی تواند تشخیص دهـد کـه تفـاوت ایـن محصـولات بـا یکدیگر چیست و به چه دلیل باید از یک نام تجاری خاص خرید نماید، به همین دلیل بیننـده توجـه اش به هیچ نام تجاری خاصی جلب نمی شود.

تبلیغات تنها زمانی می تواند رضایت مندی مدیران  را در پی داشته باشد کـه کلیـه پیـام های تبلیغاتی کاملا هدف مند تهیه شده و بر مزیـت هـای واقعـی خـدمات ارائـه شـده تکیـه شـود.

استراتژی تبلیغات هوشمند

از آن جا کـه رویکـرد ایـن مقالـه بـرای بازاریـابی و تجـارت الکترونیکـی کـاربرد دارد پایگـاه “وب” web روشی موثر برای افزایش سهم بازار فروش محصولات شرکت هاست. از اینترنـت مـی توان برای فروش محصولات کاملا جدید به بازارهای منطقه ای، ملی و بـین المللـی و حتـی بخشـی استفاده کرد. برای توسعه تبلیغات هوشمند از طریق web با استفاده از فضای مجازی تجـارت هفـت استراتژی زیر توصیه می شود:

 

درباره ی tassco

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *