مبانی و واژگان سیستم‌های مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9000:2015

این استاندارد مفاهیم، اصول و واژگان اساسی سیستمهای مدیریت کیفیت و مبنایی را برای سایر استانداردهای مربوط به سیستم های مدیریت کیفیت ارائه می دهد. مقصود از این استاندارد کمک به کاربر برای درک مفاهیم، اصول و واژگان اساسی مدیریت کیفیت برای اینکه بتواند در اجرای سیستم های مدیریت کیفیت بهنحو اثربخش و کارا و بهره گیری از سایر استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت اقدام کند.

این استاندارد، یک سیستم مدیریت کیفیت را پیشنهاد می دهد که به خوبی تعریف شده و مبتنی بر چهارچوبی است که مفاهیم اساسی، اصول، فرایندها و منابع تعیین شده مرتبط با کیفیت را به منظور کمک به سازمانها برای تحقق اهداف آنها منسجم می کند. این استاندارد برای تمام سازمانها بدون در نظرگرفتن اندازه، پیچیدگی یا الگوی کسب وکار کاربرد دارد. هدف این استاندارد افزایش آگاهی سازمان در خصوص وظایف و تعهد آن برای برآورده کردن نیازها و انتظارات مشتریان و طرف های ذینفع آن و دستیابی به رضایت آنها از محصولات و خدمات خود است.

این استاندارد دارای هفت اصل مدیریت کیفیت است که از مفاهیم اساسی شرح داده شده در بند ۲-۲ پشتیبانی می کند. در بند ۳-۲ برای هر اصل مدیریت کیفیت زیربندهایی تحت عنوان «بیان اصل» برای توصیف هر اصل، »منطق اصل« برای توضیح اینکه چرا سازمان می بایستی آن اصل را مورد توجه قرار دهد، «منافع کلیدی اصل» که به هر یک از اصول نسبت داده می شود و «اقدامات ممکن» که سازمان می تواند در خصوص به کارگیری هر اصل انجام دهد، شرح داده شده است.

در این استاندارد اصطلاحات و تعاریف با یک فهرست الفبایی مرتب شدهاند که در انتهای مدرک به صورت دو فهرست الفبایی فارسی به انگلیسی و نیز انگلیسی به فارسی ارائه شده است. پیوست الف شامل مجموعه ای از نمودارهای سیستم های مفاهیم است که ترتیب مفاهیم را شکل می دهد.

دانلود فایل پی‌دی‌اف (PDF) مبانی و واژگان سیستم‌های مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001:2015

دانلود فایل ورد (Word) مبانی و واژگان سیستم‌های مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001:2015


گروه پژوهشی صنعتی تسکو (ارائه دهنده خدمات مشاوره صنعتی، فنی مهندسی) آماده ارائه خدمات مشاوره در خصوص استقرار انواع سیستم مدیریتی در سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌باشد.

جهت مشاهده انواع روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها و فرم‌های سیستم مدیریتی به وب‌سایت تسکوشاپ مراجعه نمایید.


 

درباره ی tassco

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *