آرشیو برچسب ها: بازاریابی اجتماعی

تعریف بازاریابی اجتماعی تعاریف متعددی در خصوص بازاریابی اجتماعی وجود دارد؛ دن در سال ۲۰۱۰، بیان می کند که بازاریابی اجتماعی عبارت است از تطابق فعالیت ها، موسسات و فرایندهای بازاریابی تجاری به عنوان ابزار تغییر رفتارهای القایی در بازار هدف به صورت موقت یا دایم برای دستیابی به اهداف اجتماعی . این تعریف بیشتر […]

۱- تعریف بازاریابی تعریف بازاریابی از دیدگاه فیلیپ کاتر: بازاریابی، مدیریت رابطه سودآور با مشتری است. هدف دوگانه بازاریابی، جذب مشتریان جدید با ارائه ارزش بالاتر و حفظ مشتریان فعلی به وسیله جلب رضایت آنها است. همچنین انجمن بازاریابی امریکا، بازاریابی را اینچنین تعریف می‌کند: فعالیتی است که در آن مجموعه ای از نهادها و […]