آرشیو برچسب ها: ارومیه

بازاریابی ویروسی   تاریخچه بازاریابی ویروسی   انواع بازاریابی ویروسی بازاریابی ویروسی ارزشی (Value Viral Marketing) در این نوع بازاریابی افراد تجربیات و برداشت خود را به هنگام خرید با دیگر افـراد بـه اشـتراک می گذارند.بـه عنـوان مثـال فـردی محصـولی را امتحـان مـی کنـد و احسـاس و تجربـه خـوب از آن محصول را به فرد […]

استاندارد سازی هدف از استاندارد سازی کاربرد استاندارد سازی استانداردسازی کالا   استاندارد سازی داوطلبانه کالا   استاندارد سازی محصولات   استاندارد سازی خدمات   معایب استاندارد سازی   فرآیند سازی   استاندارد سازی فرآیند     مدل سازی فرآیند     مدل سازی فرآیند با bpmn   انواع مدل فرآیندی   مشاوره استاندارد سازی […]

https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/aac68bcb3800b566363a379d087a8b04?sample=1   https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/2f7d135d1f0ae2c302000219374f4c42?sample=1       جهت دریافت مشاوره و خدمات بازاریابی محصولات و خدمات در سازمان خود با کارشناسان گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس حاصل فرمایید. دفتر مرکزی: ۳۳۳۷۸۱۹۶-۰۴۱        ایمیل:Info@tasscogroup.ir       فرم سفارش خدمات مشاوره (دانلود)

نظام مدیریت آراستگی   (۷S) بر مبنای استاندارد ISO 22420:2018 نظم و انضباط در هر سازمان، اعم از بخش خصوصی یا دولتـی، تولیـدی یـا خـدماتی، یکـی از مهـمتـرین و اصلی ترین نیاز برای شکل گیری سازمان و استمرار فعالیت صحیح و بهره ور آن است. این مهـم بایـد براسـاس مرجع رسمی و/یا الگوی قابل اطمینانی، قابل […]

۱- مشاوره صنعتی حرفه ی مشاور صنعتی به دهه ۱۳۲۱ برمی گردد. تا پیش از آن توصیه ها و رهنمودهای مربوط به سرمایه گذاری معمولا از طریق حسابداران، وکلا و یا کارگزاران ارائه می گردید. در قالب کلی خدماتی که مشاوران صنعتی به شرکت ها و موسسات سرمایه ارائه می کنند تنها به سرمایه گذاران […]

سیستم های مدیریتی سیستم های مدیریتی رویکرد سیستماتیکی برای اداری فعالیت‌های سازمان فراهم می‌کند. سازمان‌های زیرک و چابک با ترکیب یا انتخاب مناسبی از چند استاندارد سیستم مدیریت مختلف سعی در حداکثر کردن مزایا دارند. در اکثر سازمان‌ها این ترکیب شامل استانداردهای سیستم های مدیریتی است. البته باید خاطر نشان کرد که سازمان ها در […]

تعریف و مفهوم استراتژی یک استراتژی عبارت است از برنامه جامع و همه جانبه که نشان می دهد شرکت چگونه به ماموریت و هدف های خود دست یابد. استراتژی مزیت رقابتی را بیشینه و کمبود های رقابتی را کمینه می کند.  با این وجود، استراتژی فقط درباره «رقابت امروز» نیست؛ این مفهوم با «رقابت فردا» […]