آرشیو برچسب ها: اردبیل

استاندارد سازی هدف از استاندارد سازی کاربرد استاندارد سازی استانداردسازی کالا   استاندارد سازی داوطلبانه کالا   استاندارد سازی محصولات   استاندارد سازی خدمات   معایب استاندارد سازی   فرآیند سازی   استاندارد سازی فرآیند     مدل سازی فرآیند     مدل سازی فرآیند با bpmn   انواع مدل فرآیندی   مشاوره استاندارد سازی […]

۱- مشاوره صنعتی حرفه ی مشاور صنعتی به دهه ۱۳۲۱ برمی گردد. تا پیش از آن توصیه ها و رهنمودهای مربوط به سرمایه گذاری معمولا از طریق حسابداران، وکلا و یا کارگزاران ارائه می گردید. در قالب کلی خدماتی که مشاوران صنعتی به شرکت ها و موسسات سرمایه ارائه می کنند تنها به سرمایه گذاران […]

سیستم های مدیریتی سیستم های مدیریتی رویکرد سیستماتیکی برای اداری فعالیت‌های سازمان فراهم می‌کند. سازمان‌های زیرک و چابک با ترکیب یا انتخاب مناسبی از چند استاندارد سیستم مدیریت مختلف سعی در حداکثر کردن مزایا دارند. در اکثر سازمان‌ها این ترکیب شامل استانداردهای سیستم های مدیریتی است. البته باید خاطر نشان کرد که سازمان ها در […]

تعریف و مفهوم استراتژی یک استراتژی عبارت است از برنامه جامع و همه جانبه که نشان می دهد شرکت چگونه به ماموریت و هدف های خود دست یابد. استراتژی مزیت رقابتی را بیشینه و کمبود های رقابتی را کمینه می کند.  با این وجود، استراتژی فقط درباره «رقابت امروز» نیست؛ این مفهوم با «رقابت فردا» […]