خدمات مشاوره تسکو

  • مدیریت ریسک

ریسک سرمایه گذاری , ​سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاری عبارت است از تبدیل وجوه نقد به یک یا چند نوع دارایی مالی و غیر مالی که برای مدت زمانی معین نگهداری شده و سپس با فروش آن برای سرمایه‌گذار منافع ایجاد خواهد کرد. انواع دارایی مشهود: دارایی‌ است که ارزش آن در خود دارایی قابل مشاهده است که به آن دارایی […]

  • تجاری سازی ایده ها و اختراعات

تجاری سازی ایده ها و اختراعات   تعریف تجاری سازی   اصول تجاری سازی   مدل های تجاری سازی   تجاری سازی ppt   ایده های تجاری سازی شده   تجاری سازی فناوری   تجاری سازی طرح یعنی چه   تجاری سازی اختراع   تجاری سازی ایده   راه های تجاری سازی اختراع   اصول […]

۱- مشاوره صنعتی حرفه ی مشاور صنعتی به دهه ۱۳۲۱ برمی گردد. تا پیش از آن توصیه ها و رهنمودهای مربوط به سرمایه گذاری معمولا از طریق حسابداران، وکلا و یا کارگزاران ارائه می گردید. در قالب کلی خدماتی که مشاوران صنعتی به شرکت ها و موسسات سرمایه ارائه می کنند تنها به سرمایه گذاران […]

  • تسهیلات مالی

تامین مالی   تسهیلات بانکی   مشاوره تامین مالی   مشاوره اخذ تسهیلات بانکی   صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک   صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون  

۱- تعریف بازاریابی تعریف بازاریابی از دیدگاه فیلیپ کاتر: بازاریابی، مدیریت رابطه سودآور با مشتری است. هدف دوگانه بازاریابی، جذب مشتریان جدید با ارائه ارزش بالاتر و حفظ مشتریان فعلی به وسیله جلب رضایت آنها است. همچنین انجمن بازاریابی امریکا، بازاریابی را اینچنین تعریف می‌کند: فعالیتی است که در آن مجموعه ای از نهادها و […]

استقرار سیستم های مدیریتی

سیستم های مدیریتی سیستم های مدیریتی رویکرد سیستماتیکی برای اداری فعالیت‌های سازمان فراهم می‌کند. سازمان‌های زیرک و چابک با ترکیب یا انتخاب مناسبی از چند استاندارد سیستم مدیریت مختلف سعی در حداکثر کردن مزایا دارند. در اکثر سازمان‌ها این ترکیب شامل استانداردهای سیستم های مدیریتی است. البته باید خاطر نشان کرد که سازمان ها در […]

تعریف و مفهوم استراتژی یک استراتژی عبارت است از برنامه جامع و همه جانبه که نشان می دهد شرکت چگونه به ماموریت و هدف های خود دست یابد. استراتژی مزیت رقابتی را بیشینه و کمبود های رقابتی را کمینه می کند.  با این وجود، استراتژی فقط درباره «رقابت امروز» نیست؛ این مفهوم با «رقابت فردا» […]